Banner

Referat fra Generalforsamling i ØBG Håndbold den 03.06.15

 1. Valg af dirigent

  Martin Dam Lind blev valgt som dirigent

 2. Beretning fra bestyrelsen

  Lars Pedersen aflagde beretningen fra det forgangne år

 3. Fremlæggelse af regnskab og budget

  Lars Pedersen fremlagde på vegne af afgået kasser Steen Qvist regnskab for året og budget for det kommende år.

 4. Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år

  Lars Pedersen fremlagde planerne for det kommende år. Herunder vigtigheden af, at vi fik en forældrerepræsentant på alle holdene, og at disse skal være klar pr. 01.09.15

  Herefter vil bestyrelsen fremlægge liste over opgaver som skal fordeles.

 5. Indkomne forslag

  Ingen

 6. Valg af revisorer

  Forslag Hans Jørn Hjortmose Hansen og Jonas Hjortmose

 7. Valg til bestyrelsen

  Anita Thykjær Brodersen blev genvalgt og følgende blev valgt:

  Henrik Pedersen

  Ann Hajdas

 8. Evt.

  Trænerne efterspørger regler mht. bøder. Hvem betale disse? Bestyrelsen vil arbejde på et udkast til regelsæt.

  Vi skal blive bedre til at få artikler i avisen omkring holdene. Der kunne evt. være flere, som deles om denne opgave.

Kalender